عنوان نمونه کار

آموت فولاد پارسیان

  • Smiley face

درباره این پروژه

آموت فولاد پارسیان

طراحی شده توسط آموت فولادپارسیان.



تاریخ شروع: 1400

مشتری: فرهاد عباسی

مکان: ایران

امتیاز:



بازگشت به صفحه اصلی

عکس های این سازه فلزی