انواع جوش در سازه های فلزی

انواع جوش در سازه های فلزی

انواع جوش در سازه های فلزی

در سازه‌های فلزی، انواع مختلف جوش‌ها برای اتصال قطعات و بخش‌های مختلف استفاده می‌شوند. برخی از اصلی‌ترین انواع جوش‌ها عبارتند از: 1. جوش الکتریکی فلز به فلز (Shielded Metal Arc Welding - SMAW): این نوع جوش از طریق استفاده از الکترودهای پوشش‌دار انجام می‌شود. الکترودها معمولاً شامل مواد پوشش‌دهنده و الکترود فلز جوش را تامین می‌کنند. این روش برای جوشکاری در محل و در شرایط مختلف، از جمله در فضای باز، مناسب است. 2. جوش قوسی فلز به فلز (Gas Metal Arc Welding - GMAW): در این روش، جریان الکتریکی بین الکترود فلز جوش و قطعه فلزی برقرار شده و در عین حال یک گاز حفاظتی (معمولاً آرگون یا مخلوطی از آرگون و دیگر گازها) برای جلوگیری از تماس مستقیم بین قطعه فلزی و هوا یا اکسیژن استفاده می‌شود. این روش به عنوان جوشکاری تیگ (TIG) نیز شناخته می‌شود. 3. جوش قوسی الکترود تغذیه شده (Flux-Cored Arc Welding - FCAW): در این روش، به جای الکترود فلزی، از الکترودهای پوشش‌دار با هسته پر از فلز جوش استفاده می‌شود. این الکترودها شامل مواد پوشش‌دهنده و فلز جوش هستند. این روش می‌تواند در شرایط بدون گاز حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد. 4. جوش قوسی زیر پودری (Submerged Arc Welding - SAW): در این روش، الکترود فلزی و قطعه فلزی تحت پودر فلزی قرار می‌گیرند و جریان الکتریکی از طریق این پودر عبور می‌کند. این روش معمولاً برای جوشکاری در محل و در قطعات ضخیم و بزرگ استفاده می‌شود. 5. جوش نقطه‌ای (Spot Welding): این روش برای اتصال دو قطعه فلزی کوتاه به یکدیگر استفاده می‌شود. در این روش، قطعه‌ها در محل مورد نظر قرار گرفته و الکترودهای ویژه به آنها فشار و جریان الکتریکی اعمال می‌شود تا اتصال بین قطعه‌ها ایجاد شود. هر یک از این انواع جوش‌ها مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند و بسته به نوع سازه، متریال فلزی و نیازهای خاص، انتخاب می‌شوند. همچنین، برای جوشکاری صحیح و درست، نیاز به تجربه و مهارت جوشکاران حرفه‌ای است. شرکت ساخت سازه های فلزی وفولادی