مقررات در ساخت سازه های فلزی

مقررات در ساخت سازه های فلزی

مقررات در ساخت سازه های فلزی

مقررات ملی ساختمان ایران: الزامات سازه‌های فولادی مقدمه: در ایران، ساخت و ساز سازه‌های فولادی بر اساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان ایران انجام می‌شود. این مقررات به منظور ارتقای ایمنی، کیفیت و دوام سازه‌های فولادی تدوین شده‌اند و برای کلیه مهندسان، طراحان، مجریان و ناظران ساخت و ساز لازم الاجرا هستند. مهم‌ترین مباحث مقررات ملی ساختمان ایران مربوط به سازه‌های فولادی عبارتند از: مبحث دهم: الزامات طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی مبحث شانزدهم: الزامات ناظران ساختمانی مبحث هفدهم: الزامات نظارت بر اجرای ساختمان‌های فولادی آیین‌نامه فولاد ایران (سـ3834) مبحث دهم: مبحث دهم، مهم‌ترین مبحث مقررات ملی ساختمان ایران مربوط به سازه‌های فولادی است. این مبحث شامل الزامات کلی طراحی، اجرا، نظارت و کنترل سازه‌های فولادی می‌شود. مباحث شانزدهم و هفدهم: مباحث شانزدهم و هفدهم به وظایف و الزامات ناظران ساختمانی در خصوص سازه‌های فولادی می‌پردازند. ناظران ساختمانی وظیفه دارند که بر انطباق طرح و اجرای سازه‌های فولادی با الزامات مقررات ملی ساختمان ایران نظارت داشته باشند. آیین‌نامه فولاد ایران: آیین‌نامه فولاد ایران (سـ3834) به عنوان یک مرجع تخصصی، ضوابط و جزئیات دقیق‌تری را برای طراحی و اجرای سازه‌های فولادی ارائه می‌دهد. این آیین‌نامه توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تدوین شده است و مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران قرار گرفته است. مواردی که در مقررات ملی ساختمان ایران برای سازه‌های فولادی باید رعایت شوند: بارگذاری: کلیه بارهای وارده به سازه‌های فولادی، از جمله بارهای ثقلی، برف، باد، زلزله و ... باید مطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان ایران محاسبه و در نظر گرفته شوند. انتخاب مصالح: کلیه مصالح فولادی مورد استفاده در ساخت و ساز سازه‌های فولادی باید مطابق با استانداردهای ملی ایران باشند. طراحی: طراحی سازه‌های فولادی باید توسط مهندسان ذیصلاح و با تجربه در این زمینه انجام شود. در طراحی سازه‌های فولادی باید به کلیه ضوابط و الزامات مقررات ملی ساختمان ایران و آیین‌نامه فولاد ایران توجه شود. اجرا: اجرای سازه‌های فولادی باید توسط مجریان ذیصلاح و با تجربه در این زمینه انجام شود. در اجرای سازه‌های فولادی باید از روش‌های صحیح و اصولی استفاده شود و کلیه ضوابط و الزامات مقررات ملی ساختمان ایران و آیین‌نامه فولاد ایران رعایت شود. نظارت و کنترل: کلیه مراحل ساخت و ساز سازه‌های فولادی باید توسط ناظران ساختمانی ذیصلاح نظارت و کنترل شود. ناظران ساختمانی وظیفه دارند که بر انطباق طرح و اجرای سازه‌های فولادی با الزامات مقررات ملی ساختمان ایران و آیین‌نامه فولاد ایران نظارت داشته باشند. رعایت مقررات ملی ساختمان ایران در ساخت و ساز سازه‌های فولادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این مقررات به منظور ارتقای ایمنی، کیفیت و دوام سازه‌های فولادی تدوین شده‌اند و عدم رعایت آنها می‌تواند منجر به بروز خطرات جانی و مالی برای ساکنین و استفاده کنندگان از این سازه‌ها شود.